Silison esaslı,metalik gri,siyah renkte,yarı mat görünümlü,sarfiyatı 5-6 (m2/kg) olan, dokunma süresi 2 saat,toz tutma süresi 4-6 saat,sert kuruma süresi 24 saat,end- sel tinerle incelen,300-600 C dayanıklı,petro kimya,rafineri ve sanyi tesislerinin yüksek ısıya maruz kalan yerlerinde kullanılan bir sonkat boyasıdır.

Copyright 2020 DİGİTALİZ. Tüm Hakları Saklıdır